กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ความเข้าใจเกี่ยวกับ CAPEX และ วิธีการตรวจสอบ PR Reject
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 (13:00 - 14:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health สาขากรุงเทพ ระยอง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 84.55 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 9 ต้น

กิจกรรม : ความเข้าใจเกี่ยวกับ CAPEX และ วิธีการตรวจสอบ PR Reject
: ผู้จัดทำ K. Naruemon Sriphuak Sup. NPS
: ออนไลน์จากสาขา BRH
: ผู้เข้าร่วม ALL STAFF and All User
: วันที่ 3/11/2021 เวลา 13:00 – 14:00