กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564
วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 (13:30 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โรงแรม ศุภาลัย ซีนิค เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 950.96 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 106 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 | Friday 15th October 2021 | 13.30 - 16.30 PM.