กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว อันดามัน หลังโควิด19 FAM 3
วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 (08:30 - 17:30)
จัดโดย : Andaman Discoveries
สถานที่ : กระบี่ ชุมชนแหลมสัก และ ไหนหนัง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 339.12 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 38 ต้น

Andaman Discoveries ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท จัดกิจกรรม FAM Trip เตรียมพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จังหวัดอันดามัน 10 ชุมชน เริ่มจาก ภูเก็ต ชุมชนบางเทา และ เมืองเก่าภูเก็ต พังงา ชุมชนท่าดินแดง กระบี่ ชุมชนแหลมสัก และชุมชนไหนหนัง ตรัง ชุมชนบ้านเขาหลัก ชุมชนลำขนุน และ ชุมชนหน้าเขาในวัง สตูล ชุมชนทุ่งหว้า และ ชุมชนท่าข้ามควาย
ตั้งแต่วันที่ 18 -24 ตุลาคม 2564 ร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยว และ นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว วิถีใหม่ ที่ไม่ธรรมดา และสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าบ้านและผู้มาเยือน เราจะไปกันต่อไม่รอแล้วนะ!!!
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
8.00 น. อาหารเช้าที่รีสอร์ท
9.00 น. เดินชม ๓ วัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน “บาบ๋า ย่าหยา”
10.00 น. ทำกิจกรรม CSR ปลูกต้นจาก ที่ป่าชุมชน
11.00 น. เดินทางต่อไป “ชุมชนไหนหนัง” ชมวิถีการประมงดั้งเดิม อันเป็นอาชีพเสริมในการหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนแห่งนี้แล้ว วิถีการเกษตรยังถือเป็น เครื่องมือ สำคัญของแนวทางประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชน
11.40 น. ถึงชุมชนไหนหนัง พบไกด์ชุมชน รับฟังคำแนะนำ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ และประวัติของชุมชน เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งและชันโรง รู้จักผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง และเรียนรู้การทำสบู่จากน้ำผึ้ง
12.20 น. คายัคชมป่าโกงกาง ปล่อยชันโรงคืนถิ่น เก็บยอดโกงกางเพื่อนำไปทอดกรอบ
13.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่น​ และเรียนรู้ฐานต่างๆ ในพื้นที่ โคก หนอง นา ทำใบโกงกางทอดกรอบและ
ชาใบหม่อน เพื่อเป็นอาหารว่าง
15.00 น. เดินทางต่อไปจังหวัดตรัง
17.00 น. ถึงที่พัก จังหวัดตรัง
18.30 น. อาหารค่ำที่ร้านอาหารท้องถิ่น จังหวัดตรัง

วิดีโอ

https://youtu.be/QKyigK3QUJU