กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม สอดส่อง เซอร์ไพร์ส ใส่ใจ 5ส SEASON2
วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 (14:00 - 16:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 16.51 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

กิจกรรม สอดส่อง เซอร์ไพร์ส ใส่ใจ 5ส SEASON2