กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Happy work place "ถอดรหัส Emergency CODE"
วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 (14:00 - 15:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 33.85 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

กิจกรรม Happy work place. "ถอดรหัส Emergency CODE"