กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Trining_Creative คิดอย่างไรให้เจ๋งสุด!
วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 (14:30 - 17:30)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 53.06 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

Trining_Creative คิดอย่างไรให้เจ๋งสุด!