กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : N Health HEART Talk: "กินข้าว จับเข่าคุย ออนไลน์ - Session ลุยก็ได้ ร้องไห้ก็เป็น" #5
วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 (11:45 - 14:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 642.95 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 71 ต้น

N Health HEART Talk: "กินข้าว จับเข่าคุย ออนไลน์ - Session ลุยก็ได้ ร้องไห้ก็เป็น" #5