กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรม Urine HPV Test "how to pre-counseling."
วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 (14:00 - 15:40)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 944.39 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 105 ต้น

รบกวน Create QR Code Care The Bear สำหรับอบรม Urine HPV Test "how to pre-counseling."
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น. – 15:30 น.
วิทยากรโดย ผศ.นพ. ไพโรจน์ จรรยางค์ดีกุล Pairoj Junyangdikul, M.D. Deputy Managing Director, N Health Pathology
จำนวนผู้เข้าอบรม 200 คน