กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประมูลงานจัดสวน โครงการ ปิ่นเกล้า
วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 (09:30 - 11:30)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาบิซ เอกชัย บางบอน
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 21.09 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ผรม เข้าประมูลงานทั้งสิ้น 3 ราย
- บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด
- บริษัท ไอโคนิกซ์ การ์ดเด้น จำกัด
- บริษัท ไลแล็ค ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด