กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : How to be หุ่นเป๊ะ สวยปัง
วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 648.75 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 72 ต้น

กิจกรรม How to be หุ่นเป๊ะ สวยปัง – 05/10/2021 14.00-15.00