กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : GYM#1 โครงการ SET SI Gym 2021
วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 (12:00 - 16:00)
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่า การแชร์ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจ และการสร้างศักยภาพ รวมทั้ง อุทิศความรู้ความสามารถจากกลุ่มผู้ประกอบการจริง ที่ผ่านการสร้างธุรกิจจากจุดเริ่มต้น ผ่านการเรียนรู้ช่วงเวลาเติบโตและล้มเหลว จนพัฒนามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ธุรกิจเกิดใหม่เพื่อสังคมเหล่านี้ มีความยั่งยืนทางการเงินและผลประกอบการ