กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน5ส
วันที่ : 24 กันยายน 2564 (10:05 - 11:30)
จัดโดย : บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : ประชุมออนไลน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 32.15 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

ประชุมคณะทำงาน 5 ส เพื่อสื่อสารเป้าหมาย และ แผนงาน
เพื่อช่วยลดโลกร้อน แบ่งปันข้อมูลการประหยัดพลังงานเมื่อต้องปฏิบัติงานที่บ้าน