กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Presentation Tips
วันที่ : 23 กันยายน 2564 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 126.84 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 14 ต้น

รบกวน Generate QR Code Care the bear : Presentation Tips วันที่ 23/9/21 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 ท่านค่ะ