กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Occurrence Management
วันที่ : 23 กันยายน 2564 (15:00 - 16:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 113.59 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 13 ต้น

: หัวข้ออบรม : Occurrence Management
: ผู้จัดทำ K.Aree Ruangsrisai (Acting PE LAB)
: ออนไลน์จากสาขา SSH
: ผู้เข้าร่วม ALL LAB และผู้ที่สนใจ
: วันที่ 23/09/2021
: จัดผ่านช่องทาง MS Teams
: PR ตามไฟล์แนบ