โครงการ Care the Bear

       ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ Care the Bear เมื่อ มิ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร โดย ณ มิ.ย. 2563 มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ 50 องค์กร ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว 7,712 tonCO2e หรือเทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ จำนวน 856,904 ต้น หรือเทียบเท่ากับการดูดซับ CO2 /ปี ของป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,712 ไร่ จากการจัดการประชุมและสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Eco-Event” ด้วย 6 กิจกรรมง่ายๆ  ได้แก่

1.  รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2.  ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3.  งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4.  ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5.  ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6.  ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -
องค์กร
จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
ต้น
เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้

หมีเล่าเรื่อง

ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากแค่ไหน รายละเอียด
โลกของเรานี้นะครับ ถือเป็นดาวเคราะห์ที่มีความมหัศจรรย์และน่าทึ่งมากเลยนะครับ เป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่มีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกันจำนวนมาก และมีระบบหรือวัฏจักรของสสารที่สำคัญหลายชนิดที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของโลกใบนี้ และหนึ่งในวัฏจักรที่สำคัญนั่นก็คือวัฏจักรคาร์บอน (Carbon Cycle)
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกของทั่วโลกเป็นอย่างไรกันนะ รายละเอียด
ตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่า ก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ แต่เพราะปัจจุบันปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีมากเกินไป จึงส่งผลให้โลกของเราอุ่นขึ้น และเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ไปทั่วโลก
มาทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจกกันเถอะ รายละเอียด
โลกที่เราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ ถือเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิต แต่ปัจจุบันโลกของเรากำลังอุ่นขึ้น อุ่นขึ้น ทำให้บ้านของพวกผม (หมีขาว) ที่เป็นน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นๆ ตามไปด้วย สาเหตุหลักนั้นเกิดจาก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไปนั่นเอง  ซึ่งก๊าซเรือนกระจกนี้ มีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ แล้วก๊าซเรือนกระจกนี้มีอะไรบ้าง และเกิดจากไหนกันบ้างนะ มาติดตามไปด้วยกันนะครับ