โครงการ Care the Bear

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งในรูปแบบของ online หรือ onsite เช่น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การประชุมออนไลน์ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การประชุมผู้บริหารพบเพื่อนพนักงาน  การแถลงข่าว  การอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR  เป็นต้น  โดยนำหลักการ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมินผล วัดผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักการ 6 Cares ได้แก่

1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์ 


ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear

1. องค์กรสามารถออกแบบแผนการลดการใช้งบประมาณ เช่น ลดค่ากระดาษ ลดค่าใช้ไฟฟ้า
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการดูแลและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
3. ผลที่ได้จากการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ สามารถนำไปต่อยอดในรายงาน
ความยั่งยืนขององค์กรได้
4. ผลการดำเนินงานสามารถไปขอใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ LESS จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
5. เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกในองค์กร สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร
6. เกิดเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน รายละเอียด
ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน ได้ทราบถึงสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกภาคใต้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.เจ มาร์ท (JMART) บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ.เจ มาร์ท (JMART) บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear”

ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม
องค์กร

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

การจัดโครงการขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนโครงการ
โครงการ

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

หมีเล่าเรื่อง

Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศโกกรีนในยุค NEW NORMAL รายละเอียด
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายคนคงคุ้นชินกับคำว่า 'New Normal' หรือแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงยุคโรคระบาด COVID-19 เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ในขณะที่โรคระบาดนี้ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน สุขภาพ การทำงาน การเดินทาง ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน
Care the Bear Act NOW!! คิดจะพัก คิดถึงธรรมชาติ! เที่ยวแบบใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
หยุดยาวเดือนนี้ ใครยังไม่มีแผนเที่ยวยกมือขึ้น! ไม่ว่าจะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวก็ตามแต่ พี่หมีขอชวนทุกคนมาวางแผนการเที่ยวแบบใหม่ใส่ใจธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมกันเถอะ เพราะรู้หรือไม่ว่า ทั่วโลกมีการประมาณการค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคท่องเที่ยวว่าอยู่ที่ราว ๆ 4.5 กิกะตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในแต่ละปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 8 จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกทั้งหมด
Care the Bear Act Now‼️ ปาร์ตี้โกกรีน จัดงานได้แบบไม่ทำร้ายโลก รายละเอียด
วันนี้พี่หมีมาบอกเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ กันว่าจัดงานเลี้ยงยังไงไม่ให้เป็นภาระกับโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมภายในองค์กร การจัดปาร์ตี้ส่วนตัว เริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ต้นทาง เช่นการจัดหาร้านค้า เลือกสรรสิ่งของ ไปจนถึงกิจกรรมในงาน และการจัดเก็บอาหาร ทำความสะอาดหลังจบงาน เรื่องของขยะและวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้แล้วก็อย่าปล่อยให้เป็นภาระกับโลก